Ghế Baldir
Xanh lá

1,403,000
1,822,485

Mã: 315-APPXL

Đơn vị tính:

Tùy chọn khác:

Số lượng hiện có: 3

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:

Nhà cung cấp

Sản phẩm này thuộc đại lý Ghế Cao Cấp nhưng hiện có trong shop Thiết kế Sài Gòn của bạn, nhấn nút để trả lại.

Thư viện
  • Nội dung
  • Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu : Designed by Italy

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.